pH-waarde

Handige tips over de pH-waarde

Alkaliteit, jacuzzi & spa wateronderhoud

De juiste pH-waarde is essentieel als het gaat om goed waterkwaliteit. De juiste pH-waarde moet altijd tussen 7,0 en 7,4 liggen. Te lage pH waarde of een te hoge pH-waarde kunnen, afhankelijk van de afwijking, meer of minder ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en de onderdelen van het zwembad. Huid- en oogirritatie, verminderde werking van desinfectiemiddelen en sterke kalkaanslag kunnen het gevolg zijn van een verkeerd ingestelde pH-waarde.

Veelgestelde vragen over de pH-waarde

Oorzaak: Kalk heeft neergeslagen, uitgevlokte deeltjesoplossing die niet is gefilterd: pH-waarde instellen op 7,0 tot 7,4 (door pH plus of pH minus toe te voegen). Indien er vlokmiddelen aanwezig zijn, de circulatiesysteem uitschakelen en na ongeveer 10-12 uur de op de vloer afgezette vlokken met de vloerstofzuiger opzuigen. Kalkafzettingen in het zwembadwater (troebelheid, glinsterende witte laag op het wateroppervlak, enz.) verdwijnen meestal korte tijd nadat de pH-waarde is aangepast en wanneer een vlokmiddel wordt toegevoegd (terwijl het filtersysteem in werking is – LET OP: verboden met patroonfiltersystemen en filterballen; het filter kan blijven plakken!). Spoel het filtersysteem grondig terug. Reinig het patroonfilter of vervang het door een nieuw exemplaar.

Oorzaak: verstoorde filterfunctie, te veel organische verontreinigingen Oplossing: Als het filtersysteem verkalkt is, gebruik dan een filterreiniger. Als het filtersysteem in orde is, voer dan een chloorshock uit, d.w.z. verhoog het chloorgehalte van het jacuzzi water kort tot 3 mg/l. Het toevoegen van vlokmiddelen om het filter aan te scherpen wordt als extra maatregel aanbevolen (LET OP: niet toepassen bij patroonfiltersystemen en filterballen; het filter kan plakken!). Spoel het filtersysteem grondig terug. Reinig het patroonfilter of vervang het door een nieuw exemplaar.

Oorzaak: Te weinig desinfectiemiddel in het water, algengroei Oplossing: pH-waarde instellen op 7,0 tot 7,4 door toevoeging van pH Plus of pH Min. Laat het filtersysteem eerste 1 dag continu draaien. Bij desinfectie met chloor: Dode algen van de jacuzzi wanden afvegen en met een borstel. Voer een chloorshock uit, d.w.z. verhoog het chloorgehalte van het jacuzzi water tot 3 mg/l. Het gebruik van algenbescherming wordt ook aanbevolen. Spoel het filtersysteem grondig terug. Het toegevoegde chloor is na enkele dagen afgebroken. Spoel het filtersysteem grondig schoon. Als het water na 1-2 dagen nog steeds niet helder is, herhaalt u het proces. Bij een patroonfiltersysteem de patroon regelmatig reinigen en indien nodig vervangen. U kunt de jacuzzi ook helemaal leegmaken, grondig reinigen en opnieuw vullen met koud water. Na het aanpassen van de pH-waarde het jacuzzi water behandelen met algen om nieuwe algenaantasting te voorkomen.

Oorzaak: IJzerafzetting in het water: pH-waarde instellen op 7,0 tot 7,4 door toevoeging van pH Plus of pH Min. Vlokmiddel toevoegen, (LET OP: niet toepassen bij patroonfiltersystemen; het filter kan blijven plakken!) Verleng de levensduur van de filter, spoel het filtersysteem grondig terug. Bij een patroonfiltersysteem de patroon regelmatig reinigen en indien nodig vervangen.

Oorzaak: Onvoldoende chloor, organische stoffen die niet zijn afgebroken Oplossing: pH-waarde instellen op 7,0 tot 7,4 door pH Plus of pH Min toe te voegen. Na een chloorshock tot ca. 3 mg/l verdwijnt deze geur na korte tijd.

Oorzaak: niet afgebroken organische stoffen, pH-waarde te hoog, lage chloordosering Oplossing: pH-waarde instellen op 7,0 tot 7,4 door pH Plus of pH Min toe te voegen. Als er niet genoeg chloor in het water zit, verhoog dan het chloorgehalte. Indien het chloorgehalte te hoog is, de dosering verlagen of het zwembadwater aftappen en bijvullen met vers water. Let echter weer op de pH-waarde.

Neem een ​​emmer warm water, voeg de hoeveelheid chemie toe die je nodig hebt voor je opblaasbare jacuzzi en roer goed door. Leeg vervolgens de emmer met het mengsel gelijkmatig in het water met het filtersysteem ingeschakeld (circulatie).

Wat is de juiste pH waarde

De pH-waarde – de p staat voor de afkorting pondus of potentia, de H voor Hydrogenii – van het jacuzzi water is een van de belangrijkste factoren bij de waterkwaliteit en het onderhoud. Het geeft informatie over de concentratie waterstofionen in het jacuzzi water, wat grofweg inhoudt dat aan de hand van de pH-waarde kan worden bepaald of het water zuur, neutraal of alkalisch is. De pH waarde moet altijd tussen 7,0 en 7,4 liggen. 7,0 staat voor de waarde waarbij het water neutraal is, d.w.z. het is niet alkalisch of zuur. Alkalisch – dat in de breedste zin basisch wordt genoemd – heeft een pH-waarde boven de 7,0.

Men spreekt van zuur water als het een pH-waarde heeft onder de 7,0. In de alledaagse taal komen de termen “hard” of “zacht water” echter vaker voor. Hard (alkalisch) water heeft meestal een pH-waarde boven de 7,0, zacht (zuur) water heeft een pH-waarde lager dan 7,0. De pH-waarde van het kraanwater varieert en kan tussen de 6,5 en 9,0 liggen. De pH-waarde is zo belangrijk omdat een te hoge of te lage waarde de kans op schade aan mens en zwembad aanzienlijk vergroot. Als de pH-waarde te hoog of te laag is, wordt de effectiviteit van waterverzorgingsproducten – zoals chloortabletten of chloorshock – verzwakt. Het is daarom essentieel om één of twee keer per week regelmatig de pH van uw zwembadwater te meten.

Wat gebeurt er als de pH-waarde in de jacuzzi te laag is?

Over het algemeen betekent een te lage pH-waarde – lager dan 7,0 op de schaal – dat het jacuzzi water te zuur is. Men spreekt van zacht water met waarden onder de 7,0. De gevolgen van een te lage waarde kunnen zijn: De werking van vlokmiddelen wordt geremd door een te lage waarde. De geur van chloor wordt versterkt. Het badwater wordt steeds corrosiever en ontleedt metalen delen van het zwembad. Een te lage pH-waarde komt echter minder vaak voor.

Wat gebeurt er als de pH in de jacuzzi te hoog is?

Een te hoge pH komt vaker voor en is waarschijnlijker. Soms wordt ten onrechte aangenomen dat basische, d.w.z. alkalische waarden geen ernstige gevolgen hebben voor het zwemwater. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat zuren in de voeding in diskrediet zijn geraakt.

Als de waarde boven de 7,4 ligt, wordt het badwater geleidelijk troebel naarmate er meer kalkaanslag ontstaat. Bij een te hoge waarde wordt de werking van vlok- en desinfectiemiddelen sterk geremd. Hoe harder het water – wat overeenkomt met pH-waarden vanaf 7,0 – hoe kalkrijker het is en hoe meer kalkaanslag er in het zwembad ontstaat.

Wat beïnvloedt de pH-waarde?

De watertemperatuur, omgevingsinvloeden en de frequentie van het baden hebben een beslissende invloed op de pH-waarde. Regelmatige controles één of twee keer per week zijn daarom noodzakelijk om gezondheids- en veiligheidsredenen.

Gebruik teststrips om de pH-waarde te controleren op de ideale waarde van 7,0 tot 7,4. Als de door u gemeten waarde te laag of te hoog is, helpen pH-plus of pH-minus om de ideale waarde te bereiken. De aquacorrect producten van Opblaasbaarjacuzzi.nl worden geproduceerd in Oostenrijk, getest volgens strenge kwaliteitsnormen en zijn bij uitstek geschikt voor een optimale waterbehandeling.

pH-waarde verlagende of verhogende middelen, maar ook desinfectiemiddelen en vlokmiddelen veranderen de waarde in meer of mindere mate. Na toevoeging van chemische middelen moet de pH-waardemeting daarom met tussenpozen van enkele uren worden uitgevoerd om een ​​zinvol resultaat te bereiken.

Hard water, dat van nature meer kalk bevat, verhoogt de pH. Bij hard water is het raadzaam om naast een pH-verlager een hardheidsstabilisator te gebruiken. Dit vermindert kalkaanslag en voorkomt dat het water troebel wordt.

Opmerking Het gebruik van bronwater als jacuzzi water moet worden vermeden, aangezien het een grote hoeveelheid ijzer en koper bevat en een bron van ziekteverwekkers kan zijn. Om bronwater op de juiste pH-waarde van 7,0 tot 7,4 te brengen en te desinfecteren, met name een hoge concentratie aan chloor en andere desinfecteermiddelen, met name vlokmiddelen, nodig. Als het bronwater veel ijzeroxiden bevat, wordt het bij toevoeging van chloor ook groen of bruin.

klantenbeoordeling en review

Kassakoopjes